Tải Game Mu Đế Vương
 

Tải bản không âm thanh máy chủ Bá Vương Open 6/7/2018
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Ko Âm Thanh máy chủ Bá Vương Open 6/7/2018 400 MB Google 1
3 Bản Ko Âm Thanh máy chủ Bá Vương Open 6/7/2018 400 MB VCD 1

Bản cài đặt Full Âm Thanh máy chủ Bá Vương Open 6/7/2018
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Âm Thanh máy chủ Bá Vương Open 6/7/2018 700 MB Google 1
Tải bản không âm thanh máy chủ Thiên Đế
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Ko Âm Thanh máy chủ Thiên Đế 400 MB Google 1
3 Bản Ko Âm Thanh máy chủ Thiên Đế 400 MB VCD 1

Bản cài đặt Full Âm Thanh máy chủ Thiên Đế
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Âm Thanh máy chủ Thiên Đế 700 MB Google 1